Vilka arbetsuppgifter finns på en begravningsbyrå?

En begravningsbyrå kan sköta hela processen från att en person är avliden till att begravningen är genomförd. Det innebär ett stort antal arbetsuppgifter som ibland sköts av några få personer och ibland av ett stort team av specialister. Här är några av de arbetsområden som finns på en begravningsbyrå.

Projektledning och logistik

När någon närstående gått bort är det många saker som behöver skötas om. Förutom att den avlidne behöver transporteras till och från olika platser måste också någon hålla ihop ceremoni, inköp av gravsten, boka dödsannons och mycket annat.

Ofta entreprenören som är projektledare

Historiskt har många begravningsbyråer varit små företag där den enskilda entreprenören skött projektledning, logistik, kundkontakt och mycket annat. På senare tid har en del större aktörer köpt upp små byråer och därmed börjar specialiserade tjänster att utformas.

Ta hand om den avlidne

Själva kärnan i arbetet på en begravningsbyrå är att ta hand om den avlidne. Det kan handla om att förbereda för begravningen, förflytta personen och mycket annat. Allt kretsar kring att ge ett värdigt avslut för en viktig person i kundernas liv och därmed är det här en central roll i verksamheten.

Juridik

De anhöriga som sköter frågorna kring begravningen kanske aldrig har varit med om något liknande tidigare. Trots det förväntas de sköta kontakter med myndigheter, uppföra en bouppteckning och göra många andra saker som kräver juridiskt kunnande. En viktig trygghetsfaktor när man anlitar en begravningsbyrå är att det finns juridisk kompetens till hands som hjälper familjen på vägen.

Skribent

Självklart låter det märkligt att man skulle arbeta som skribent på en begravningsbyrå men det är en vanlig uppgift på ett sånt här företag. Dödsrunor ska skrivas och då är det viktigt att texten, som bara är ett fåtal rader, ger en känsla för den avlidnes personlighet.

Annat än dödsrunor som ska skrivas

Förutom själva texterna till dödsannonserna är det mycket textmaterial som ska produceras. Varje byrå har eget material som beskriver processen för en begravning. För den här verksamheten är det extra viktigt att kommunikationen har en ton av respekt och professionalitet.

Design och smakråd

En del människor vet precis hur de vill att deras närståendes begravning ska vara. Andra har förberett genom att skriva ner hur de vill ha sin begravning. Men för somliga är det otroligt svårt att välja rätt kista, blommor, musik och liknande. En begravningsbyrå fungerar inte bara som ett processflöde utan bidrar också med smak, stil och design för att göra begravningen så fin och rätt som möjligt.

Reception

En person behöver möta kunderna som kommer in på byrån, som ringer och mailar in och ber om hjälp. Kundkontakt är en central del i arbetet och därmed fungerar ofta receptionisten som ett nav i verksamheten.

Slutligen

På en begravningsbyrå finns mycket att göra. Det finns många yrkesområden och bland annat följande arbetsuppgifter:

  • Projektledning och entreprenörskap
  • Transport och logistik
  • Hantering av den avlidne
  • Juridik och rådgivning
  • Skribent och reklam
  • Design och smakråd
  • Receptionist eller någon som möter nya kunder
  • Kundkontakt, service och kundvård