Stor anledning att ta in en webbyrå i Stockholm just nu

Det finns en stor amerikansk studie som gjorts på beslutsfattare på stora företag. Där har man kommit fram till att närmare 70 procent av hela beslutsprocessen idag är utförd när företaget kontaktar en säljare för att få veta mer om företagets tjänster och produkter. Man säger också att nio av tio beslutsfattare gör någon form av sökning efter kunskap i sociala kanaler innan de genomför ett köp eller en upphandling.

Sociala medier – Ett måste för företagen

Det finns företag som säger att de inte vill vara på sociala medier. De menar att det tar tid, kostar pengar med en bra webbyrå och skapar risker eftersom människor kan prata illa om en i de här kanalerna. Dessvärre är sanningen att företagets kunder är där oavsett om företaget visar upp sig eller inte.

Hur lyckas man med sociala medier?

En av de första sakerna man behöver göra för att lyckas med något är att inse och erkänna det man inte kan och känner till. Har man gjort det kan man sen ta hjälp för att lyckas. Ett bra sätt att börja sin resa är att ta kontakt med en byrå som arbetar med sociala medier.

Utbildning

En webbyrå kan utbilda er personal i hur de kan använda sociala medier till sin och företagets fördel. De kan också utbilda marknadsavdelningen i hur de kan dela med sig av kunskap och information som skapar värde för företagets kunder och intressenter.

Ett första steg

Ofta krävs mer än en kort utbildning med en webbyrå för att bemästra sociala kanaler. Det är dock en början och ett steg som många måste ta.

Outsourcing

Om man inte har en marknadsavdelning att kasta problemet på kan ett bra steg vara outsourcing. En webbyrå med kunskap inom sociala medier kan hjälpa er att sätta en plan för vilket innehåll ni ska förmedla, vad ni ska skriva och hur ofta. En sådan nischad byrå kan ofta hjälpa till med filmproduktion för digitala kanaler så ni sprider ert budskap på fler sätt än genom text.

Kontinuitet

Rom byggdes inte på en dag som det sägs och även om ni hyr in en webbyrå för ett kort projekt kommer det inte skapa ett stadigt flöde av varma leads från vare sig Facebook eller Linkedin. En närvaro i sociala medier behöver byggas upp över tid. Precis som att ni har säljare som är ute och letar kunder varje dag, år efter år behöver ni ha digitala kanaler där ni sprider kunskap hela tiden.

Tags: ,