Stor anledning att ta in en webbyrå i Stockholm just nu

Det finns en stor amerikansk studie som gjorts på beslutsfattare på stora företag. Där har man kommit fram till att närmare 70 procent av hela beslutsprocessen idag är utförd när företaget kontaktar en säljare för att få veta mer om företagets tjänster och produkter. Man säger också att nio av tio beslutsfattare gör någon form av sökning efter kunskap i sociala kanaler innan de genomför ett köp eller en upphandling.

Sociala medier – Ett måste för företagen

Det finns företag som säger att de inte vill vara på sociala medier. De menar att det tar tid, kostar pengar med en bra webbyrå och skapar risker eftersom människor kan prata illa om en i de här kanalerna. Dessvärre är sanningen att företagets kunder är där oavsett om företaget visar upp sig eller inte.

Hur lyckas man med sociala medier?

En av de första sakerna man behöver göra för att lyckas med något är att inse och erkänna det man inte kan och känner till. Har man gjort det kan man sen ta hjälp för att lyckas. Ett bra sätt att börja sin resa är att ta kontakt med en byrå som arbetar med sociala medier.

Utbildning

En webbyrå kan utbilda er personal i hur de kan använda sociala medier till sin och företagets fördel. De kan också utbilda marknadsavdelningen i hur de kan dela med sig av kunskap och information som skapar värde för företagets kunder och intressenter.

Ett första steg

Ofta krävs mer än en kort utbildning med en webbyrå för att bemästra sociala kanaler. Det är dock en början och ett steg som många måste ta.

Outsourcing

Om man inte har en marknadsavdelning att kasta problemet på kan ett bra steg vara outsourcing. En webbyrå med kunskap inom sociala medier kan hjälpa er att sätta en plan för vilket innehåll ni ska förmedla, vad ni ska skriva och hur ofta. En sådan nischad byrå kan ofta hjälpa till med filmproduktion för digitala kanaler så ni sprider ert budskap på fler sätt än genom text.

Kontinuitet

Rom byggdes inte på en dag som det sägs och även om ni hyr in en webbyrå för ett kort projekt kommer det inte skapa ett stadigt flöde av varma leads från vare sig Facebook eller Linkedin. En närvaro i sociala medier behöver byggas upp över tid. Precis som att ni har säljare som är ute och letar kunder varje dag, år efter år behöver ni ha digitala kanaler där ni sprider kunskap hela tiden.

Vilka arbetsuppgifter finns på en begravningsbyrå?

En begravningsbyrå kan sköta hela processen från att en person är avliden till att begravningen är genomförd. Det innebär ett stort antal arbetsuppgifter som ibland sköts av några få personer och ibland av ett stort team av specialister. Här är några av de arbetsområden som finns på en begravningsbyrå.

Projektledning och logistik

När någon närstående gått bort är det många saker som behöver skötas om. Förutom att den avlidne behöver transporteras till och från olika platser måste också någon hålla ihop ceremoni, inköp av gravsten, boka dödsannons och mycket annat.

Ofta entreprenören som är projektledare

Historiskt har många begravningsbyråer varit små företag där den enskilda entreprenören skött projektledning, logistik, kundkontakt och mycket annat. På senare tid har en del större aktörer köpt upp små byråer och därmed börjar specialiserade tjänster att utformas.

Ta hand om den avlidne

Själva kärnan i arbetet på en begravningsbyrå är att ta hand om den avlidne. Det kan handla om att förbereda för begravningen, förflytta personen och mycket annat. Allt kretsar kring att ge ett värdigt avslut för en viktig person i kundernas liv och därmed är det här en central roll i verksamheten.

Juridik

De anhöriga som sköter frågorna kring begravningen kanske aldrig har varit med om något liknande tidigare. Trots det förväntas de sköta kontakter med myndigheter, uppföra en bouppteckning och göra många andra saker som kräver juridiskt kunnande. En viktig trygghetsfaktor när man anlitar en begravningsbyrå är att det finns juridisk kompetens till hands som hjälper familjen på vägen.

Skribent

Självklart låter det märkligt att man skulle arbeta som skribent på en begravningsbyrå men det är en vanlig uppgift på ett sånt här företag. Dödsrunor ska skrivas och då är det viktigt att texten, som bara är ett fåtal rader, ger en känsla för den avlidnes personlighet.

Annat än dödsrunor som ska skrivas

Förutom själva texterna till dödsannonserna är det mycket textmaterial som ska produceras. Varje byrå har eget material som beskriver processen för en begravning. För den här verksamheten är det extra viktigt att kommunikationen har en ton av respekt och professionalitet.

Design och smakråd

En del människor vet precis hur de vill att deras närståendes begravning ska vara. Andra har förberett genom att skriva ner hur de vill ha sin begravning. Men för somliga är det otroligt svårt att välja rätt kista, blommor, musik och liknande. En begravningsbyrå fungerar inte bara som ett processflöde utan bidrar också med smak, stil och design för att göra begravningen så fin och rätt som möjligt.

Reception

En person behöver möta kunderna som kommer in på byrån, som ringer och mailar in och ber om hjälp. Kundkontakt är en central del i arbetet och därmed fungerar ofta receptionisten som ett nav i verksamheten.

Slutligen

På en begravningsbyrå finns mycket att göra. Det finns många yrkesområden och bland annat följande arbetsuppgifter:

  • Projektledning och entreprenörskap
  • Transport och logistik
  • Hantering av den avlidne
  • Juridik och rådgivning
  • Skribent och reklam
  • Design och smakråd
  • Receptionist eller någon som möter nya kunder
  • Kundkontakt, service och kundvård