Mögel i bostäder 

Mögel är mikroskopiska svampar som växer tillsammans och bildar ett stort nätverk. Svamparna behöver inte nödvändigtvis vara av samma art för att växa tillsammans. Om de istället växer ensamma kallas de för jäst. Mögelsvampar lever framförallt på att bryta ned dött material, och det är därför mögel ofta samlas på gammal mat. De kan också leva som parasiter inuti levande organismer. Då kan de orsaka sjukdomar så avfukta din krypgrund. 

Var trivs mögel? 

Sporer till mögelsvampar finns i låg koncentration överallt, och färdas bland annat med luften. Mögel trivs där det finns mycket näring, vilket ofta är på organiska material såsom trä. Mögelsvampar växer även bättre där det är fuktigt, det vill säga i byggnader med dålig ventilation. I byggnaden finns det vissa platser där det enklare ansamlas mögel, då dessa ofta är fuktigare. Det kan handla om badrum, duschar, kallvindar, otätade fönster och andra kalla platser.  

Varför vill man undvika mögel i sin bostad? 

Mögel behöver inte alltid vara skadligt. Det används exempelvis i vissa läkemedel, såsom penicillin, samt för att tillverka livsmedel som mögelost. Mögel i hemmet kan dock vara skadligt. Det finns tydliga korrelationer mellan mögel i hemmet och ohälsa. Hälsoproblemen som kan uppstå är främst kopplade till andningssystemet. Det handlar om astma, allergier och luftvägsinfektioner. Olika personer är olika känsliga mot mögel. 

Hur mäter man mögel? 

Mögel syns och luktar inte alltid. Därför finns det flera olika metoder man kan använda för att mäta förekomsten av mögel i sin bostad. Ett vanligt sätt är spormätning. Då samlar man in ett prov från luften och analyserar förekomst och halt av mögelsporer, för att se om det finns någon stark tillväxt av mögel i närheten. En annan metod är DNA-analys, då man tar damm från en plats där man misstänker mögeltillväxt och sekvenserar DNA:t som finns där. Det finns också specifika mögeltester, som består av en sticka som man lägger på platsen i några dygn. Om det finns mögel där ger denna sedan utslag på det. Ett sådant test kostar cirka 500 kronor. Vidare kan man mäta förekomsten av vissa riskfaktorer som ökar risken för mögel, till exempel luftfuktighet. 

Vad gör man åt mögel? 

För att åtgärda mögelproblem behöver man både ta bort själva möglet och åtgärda grundproblemet, som oftast är fukt. För att få bort små mängder mögel kan det räcka med att städa och skura, men större mögelskador kräver ofta mögelsanering utförd av professionella hantverkare. Detta kan ske i form av isblästring (behandling med torris) eller torrsugning, där man suger upp möglet. Oavsett vilket bör den som sanerar platsen bära skyddsutrustning. Det viktigaste är andningsskydd, så att man inte andas in för mycket mögelsporer.