Missnöjd med min begravningsbyrå – Vad kan jag göra?

Är du missnöjd med hur du blivit bemött av din begravningsbyrå? Anser du att de tagit oskäligt betalt eller inte varit tydlig med kostnaden? Här visas vilka instanser du kan vända dig till.

Om du är missnöjd med något hos den begravningsbyrå du anlitat behöver du ta ställning till hur stort fel de egentligen begått. Är det ett litet fel kanske det räcker med att betala fakturan och sedan aldrig mer gå dit. Alternativt även ge sämre omdöme vid utvärdering och inte ge referenser till vänner. Men är det större fel kan frågan lyftas till högre instanser.

Börja alltid med att försöka hitta en lösning med byrån. Kom ihåg att vara saklig och tydligt förklara (gärna skriftligt) vad du anser vara felaktigt gällande deras agerande. Det finns då även bevis på att du försökt hitta en lösning om detta sedan skulle drivas till högre instanser. Kom ihåg att inte bara klaga utan att även komma med en konstruktiv lösning på problemet. Vad vill du ha i ersättning eller hur kan de på annat sätt göra så att du blir nöjdare?

Kundombudsman

Hos en stor begravningsbyrå kan det även finnas en kundombudsman. De går igenom ärendet tillsammans med kunden samt undersöker hur byrån ser på händelsen.

Den nationella reklamationsnämnden

De flesta som vill framföra klagomål vänder sig till SBF:s reklamationsnämnd. Detta förutsätter däremot att den begravningsbyrå som är del av konflikten är ansluten till SBF, vilket inte alla är.

I det fall en person yrkar på ersättning från sin begravningsbyrå kommer SBF att granska ärendet utifrån de regler som de har på sina medlemmar. Dessa är inte partiska då de har som mål att alla medlemmar följer riktlinjerna hos SBF.

Reklamationsnämnden består av en expert med inriktning på konsumentfrågor, en person som representerar konsumentleden samt en jurist. Detta utöver en begravningsentreprenör för att få den vinkeln i konflikten.

Blanketten som används vid klagomål kan laddas hem från Begravningar.se. Det är även vanligt att den begravningsbyrå stockholm som är ansluten till SBF tydligt har information på sin webbplats hur kunder förväntas agera vid klagomål och i detta fall kan även blanketten finnas där.

Enklast är att maila in blanketten för att vara säker på att den kommer fram. Alternativt kan den skickas per post till SBF. Adressen hittas på dess hemsida.

ARN

Ytterligare en väg är att anmäla byrån till Allmänna Reklamationsnämnden. Det kan ske av privatpersoner som anser att ett företag inte agerat korrekt rent affärsmässigt. Ett exempel kan tas från ett fall som bland annat Helsingborgs Dagblad skrev om under 2003.

Efter att en enkel bouppteckning samt begravning genomförts ställdes en faktura ut på 50 000 kr. Kunderna ansåg att priset var alldeles för högt och påtalade detta för deras begravningsbyrå. De gick inte med kundens krav varpå kunden vände sig till ARN.

Det var inte enbart pengarna som tvisten handlade om. Vid ett tillfälle lästes den avlidnes sista vilja upp. I brevet framgick det vilken begravningsbyrå som hon önskade att de anhöriga skulle anlita. Men denna mening hoppades över när brevet lästes upp.

ARN gav kunderna rätt. De hade betalat ett överpris och byrån ansåg ha agerat slarvigt samt varit otydlig mot kunden. Dessutom genomfört ett flertal försummelser.