Archive for the ‘Dålig ventilation’ Category

Mögel i bostäder 

Mögel är mikroskopiska svampar som växer tillsammans och bildar ett stort nätverk. Svamparna behöver inte nödvändigtvis vara av samma art för att växa tillsammans. Om de istället växer ensamma kallas de för jäst. Mögelsvampar lever framförallt på att bryta ned dött material, och det är därför mögel ofta samlas på gammal mat. De kan också leva som parasiter inuti levande organismer. Då kan de orsaka sjukdomar så avfukta din krypgrund. 

Var trivs mögel? 

Sporer till mögelsvampar finns i låg koncentration överallt, och färdas bland annat med luften. Mögel trivs där det finns mycket näring, vilket ofta är på organiska material såsom trä. Mögelsvampar växer även bättre där det är fuktigt, det vill säga i byggnader med dålig ventilation. I byggnaden finns det vissa platser där det enklare ansamlas mögel, då dessa ofta är fuktigare. Det kan handla om badrum, duschar, kallvindar, otätade fönster och andra kalla platser.   read more