Att jobba som företagssäljare

I Sverige finns det många tusen människor som arbetar som säljare av olika slag. Det är ett av de äldsta yrkena i världen och beroende på vilken typ av tjänster du säljer ser din vardag väldigt olika ut. Här går vi igenom några grunder kring att jobba som företagssäljare på exempelvis en webbyrå.

Hunter eller farmer

Arbetar du med uppsökande försäljning gentemot företag för exempelvis en webbyrå så är det ditt uppdrag att identifiera, kontakta, träffa och göra affärer med nya kunder. I vissa fall arbetar du bara med nya kunder, en så kallad hunter, ibland arbetar du till större delen med befintliga kunder, det som kallas en farmer. Det kan också vara så att på din webbyrå delar ni upp kunderna mellan små, ofta kallat SME eller small medium enterprise, och stora kunder som ofta kallas för KAM eller key account management. Beroende på vilket område du arbetar med kommer du ha olika arbetssätt och aktivitetsnivå.

Dina mål

Är du exempelvis en hunter av nya små och medelstora företagskunder på en webbyrå kommer du att ha ganska höga krav på aktivitet. Det är inte ovanligt med krav på 10 kundmöten varje vecka vilket innebär en hel del springande. Eftersom varje affär har en förhållandevis låg omsättning och det krävs många möten per affär kan du snabbt räkna ut att det enda du ska göra är att boka möten och träffa kunder. En KAM-säljare på https://stockholmswebbyrå.se som jobbar med ett fåtal större kunder lägger avsevärt mycket mer tid på marknadsanalys, nätverkande, affärs- och produktutveckling och mindre tid i faktiska kundmöten.

Hur du hittar kunderna

Det finns två olika skolbildningar kring hur du bör göra för att hitta potentiella kunder. Arbetar du för en webbyrå är det någon form av webbtjänster du ska sälja och för att sälja måste kunden alltid ha ett behov.

Fråga efter behovet

Den första och klassiska vägen är att ringa alla företag i ditt affärsområde, berätta vad ni jobbar med och fråga om de har ett behov. En ivrig säljare kanske till och med antar att kunden har ett behov och försöker sen tvinga till sig ett möte.

Kartlägga behovet

Den andra tekniken bygger på analys och research. Du börjar bakvägen med att undersöka ett företags situation och ta reda på om de har ett behov. Du smyger till dig information och när du vet att någon har ett behov så kontaktar du dem. Resultatet blir färre möten men ofta större antal affärer per möte.